Dyrekcja


Funkcję Dyrektora w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego od 01.09.2013 pełni:

mgr Małgorzata Pielecka – Sikorska