Formularz online


Karta zgłoszeniowa:
*Potwierdzenie nadania formularza jest w trakcie moderacji, nie działają komunikaty nadania Formularzu, ale wszystkie formularze zostają przesłane na maila szkoły.

Ukończona szkoła:

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zamieszkania):

Deklaracja Profilu

Profil Klasy-ALO:

Deklaracja zamieszkania w bursie szkolnej:

Dane Ojca (prawnego opiekuna)

Dane Matki (prawnego opiekuna)

Uczyłam się/uczyłem się w szkole:

Język:

Język:

Sukcesy:

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą