Formularz online


Karta zgłoszeniowa:

Adres zameldowania

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania):

Dyscyplina sportowa:

Deklaracja zamieszkania w bursie szkolnej:

Dane Ojca

Dane Matki

Uczyłam się/uczyłem się w szkole:

Język:

Język:

Sukcesy:

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą