Historia


2018 / 2019

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęły osiem klas, w tym dwie klasy I (ogólna i piłki nożnej).

W bieżącym roku szkolnym opieką i zainteresowaniem otaczamy uczniów z klasy III P,III W i III M, którzy będą przystępowali do egzaminu dojrzałości.

2017 / 2018

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęły sześć klas, w tym dwie klasy I (ogólna i piłki nożnej).

W bieżącym roku szkolnym opieką i zainteresowaniem otaczamy uczniów z klasy III P i III W, którzy będą przystępowali do egzaminu dojrzałości.

2016 / 2017

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęły pięć klas, w tym dwie klasy I (ogólna i piłki nożnej). Dołączyli również uczniowie trenujący sporty walki i pływanie.

W bieżącym roku szkolnym opieką i zainteresowaniem otaczamy uczniów z klasy III P, którzy po raz drugi w historii naszej szkoły będą przystępowali do egzaminu dojrzałości.

2015 / 2016

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęły cztery klasy, w tym dwie klasy I (koszykarska i piłki nożnej). Dołączyli również uczniowie trenujący sporty walki.

W bieżącym roku szkolnym opieką i zainteresowaniem otaczamy uczniów z klasy III K, którzy po raz pierwszy w historii naszej szkoły będą przystępowali do egzaminu dojrzałości.

2014 / 2015

W roku szkolnym 2014/2015  poszerzono ofertę szkoły o nowe dyscypliny; piłkę nożną, siatkówkę, kolarstwo szosowe, taniec towarzyski.

Podjęto współpracę z: Uczniowskim Klubem Sportowym „Widok”, MKS „Start”, „Górnikiem” Łęczna S.A., „Avią” Świdnik.

Powstała klasa I W (wielosportowa) w której oprócz koszykarzy i piłkarzy nożnych uczył się wybitny kolarz szosowy, tancerz klasy S w tańcach latynoamerykańskich, siatkarka AZS.

Koszykarze wygrali zawody w ramach Licealiady szkół miasta Lublina oraz zajęli II miejsce w zawodach wojewódzkich.

1 września 2013

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie  rozpoczęło  swą działalność

Idea powstania szkoły o profilu sportowym na poziomie ponadgimnazjalnym w Lublinie powstała w wyniku starań Pani Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Teresy Bogackiej, Władz Klubu ‘Wikana-Start” i Włodarzy Miasta Lublina i Województwa Lubelskiego w trosce o rozwój sportu wśród utalentowanej młodzieży.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego zostało wpisane do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 466/P/N oraz uzyskało uprawienia szkoły publicznej.

Szkoła otrzymała patronaty: Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiej Fundacji Sportu, Polskiego Związku Koszykówki, Lubelskiego Związku Koszykówki, osobisty Marcina Gortata.

Głównym założeniem szkoły jest zapewnienie uczniom nauki bezpłatnej.

Szkoła miała na celu realizację celów kształcenia i wychowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku koszykówki. Dawała możliwość zgrupowania w jednym miejscu i czasie chłopców o zbliżonych, wysokich umiejętnościach i zdolnościach w tej dyscyplinie.

Naukę w klasie I K rozpoczęło 22 uczniów. Cele ogólnego kształcenia i wychowania były zespolone z możliwością uczestnictwa uczniów w rozszerzonym procesie treningowym o charakterze progresywnym, co pozwoliło wprowadzić chłopców w tryb życia umożliwiający wykonywanie zawodu koszykarza i przygotowywało ich do współzawodnictwa i profesjonalnego treningu na szczeblu rozgrywek regionalnych i ogólnopolskich, oraz otworzyło drogę do kariery zawodniczej w koszykówce..

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego stworzyło uczniom  warunki uczestnictwa w  treningach w wymiarze 16 godzin tygodniowo, wyposażyło zawodników w  wiedzę o zasadach właściwego odżywiania się, odnowy biologicznej, budowało odpowiedni rodzaj cech wolicjonalnych. Treningi realizowano w oparciu o indywidualne autorskie programy szkolenia sportowego,  dostosowując je do poziomu, wieku, zaawansowania w abecadle koszykarskim.

Uczniami opiekowała się drużyna ekstraklasy Wikany – Start. Chłopcy spotykali się z zawodnikami na treningach, rozgrywkach oraz podczas wakacyjnego obozu sportowego w Białej Podlaskiej.

Kadra pedagogiczna Liceum to nauczyciele dyplomowani i mianowani, posiadający uprawnienia egzaminatorów CKE, w zakresie swoich specjalności. Nauczyciele posiadają doświadczenie. Wspierała ich kadra naukowa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji prowadząc zajęcia fakultatywne, szczególnie z przedmiotów rozszerzonych.

Uczniowie z sukcesem zadebiutowali w Licealiadzie Miasta Lublina. Zdobyli II miejsce wśród wszystkich drużyn szkół ponadgimnazjalnych Lublina.