Kontakt


Informacje i składanie dokumentów:

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
budynek Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Sekretariat ALMS

Od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.00
tel. 81 749 32 35
Lublin, ul. Projektowa 4; p. C115
email: alms@wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta WSEI

tel.: 81 749 17 77
Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00
W piątki w godz. 8.00 – 16.00
W soboty w godz. 8.00 – 15.30
W niedziele w godz. 8.00 – 15.00