Laboratoria


Uczniowie ALMS biorą udział w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI.

W Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej wykorzystywany jest Wiedeński System Testów, w ramach którego badamy:

Test Reakcji (RT) – ogólna ocena szybkości kognitywnej w poszczególnych fazach kontrolowanego zadania

Test Decyzji (DT) – pomiar tolerancji na stres, badanie złożonej reakcji na długotrwałe obciążenie szybko zmieniającymi, następującymi po sobie bodźcami oraz wykrywanie osłabienia uwagi

Podzielność Uwagi (SIMKAP) – badanie podzielności uwagi i odporności na stres poprzez porównanie wyników wykonywania rutynowych zadań i rozwiązywania problemów angażujących procesy poznawcze z wynikami zadań będących ich kombinacją

Spostrzeganie Peryferyjne (PP) – zdolność do przyjęcia i przetworzenia peryferyjnej informacji wzrokowej – badane jest rozpoznawanie we właściwym czasie bodźców pojawiających się w pobocznym polu widzenia

W Laboratorium Poznawczej Psychologii Eksperymentalnej wykorzystywane są zestawy biofeedback: Elmiko EEG DigiTrack i Thought Technology