Nauczyciele


Nauczyciele Przedmioty
mgr Monika Kozak Język polski
Wiedza o kulturze
Język polski dla cudzoziemców
mgr Jankiewicz Bożena Język polski
mgr Elżbieta Marzycka Matematyka
mgr Iwona Czech Matematyka
mgr Marcin Jaskuła Matematyka
mgr Ewa Marzycka – Bogudzińska Matematyka
mgr Sławomir Kołtun Język angielski
mgr Kinga Samólnik Język angielski
mgr Bożena Ogrodniczek Język angielski
mgr Joanna Fałek Język angielski
mgr Wiesława Wrzesińska Język rosyjski
mgr Maria Giermakowska – Skublewska Język niemiecki
mgr Monika Flis Historia i społeczeństwo
WOS
EDB
mgr Marta Drygała Historia i społeczeństwo
mgr Osiak Jacek Historia, Etyka
mgr Leszek Kolanowski Geografia
mgr Lech Ziemiński Chemia
mgr Gabriela Kowalczyk Fizyka
mgr inż. Leszek Gońka Informatyka
mgr Jerzy Prażmo W-F
Siłownia
dr Maciej Tarnowski W-F
Siłownia
mgr Jakub Załuski Psychologia sportu
Psycholog szkolny
Ks. Marek Tomasz Lubelski Religia
mgr Marta Niedzielska Biologia
mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed Podstawy przedsiębiorczości