Oferta


ALMS - logo full

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego  rozpoczęło działalność 1 września 2013r.
Celem założenia szkoły było stworzenie możliwości połączenia efektywnego treningu sportowego z dającym dobre wyniki nauczaniem na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Organem prowadzącym Liceum jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a patronat sprawuje Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Akademickie Liceum  Mistrzostwa Sportowego  przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską.

Systematycznie współpracujemy z Lubelską Fundacją Sportu, Lubelskim Okręgowym Związkiem Koszykówki, Fundacją Rozwoju Sportu Marcina Gortata, Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej, Lubelski Regionalny Związek Kolarski.

Wyszkolenie sportowe realizujemy w porozumieniu z MKS START S.A., Lublin, KS Górnik Łęczna S.A., Uczniowskim Klubem Sportowym WIDOK Lublin, KS AVIA Świdnik.

Szkoła prowadzi nabór według zasad określonych dla liceów  ogólnokształcących i szkół mistrzostwa sportowego.  Uczniowie zamiejscowi są   zakwaterowani w bursach szkolnych.  Nowością przy tego typie szkoły jest fakt, iż szkoła jest bezpłatna. Uczniowie mają możliwość korzystania w ramach treningów w zgrupowaniach i turniejach.

Główne zadania Szkoły:

– umożliwienie uczniom rozwoju talentów sportowych;
– stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją programu liceum ogólnokształcącego;
– umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia.

Program szkolenia:

Szkoła organizuje szkolenie sportowe w oparciu o autorskie programy szkolenia sportowego dla uczniów liceum – specjalistyczny etap szkolenia sportowego w określonej dyscyplinie sportu (koszykówka, piłka nożna, kolarstwo, siatkówka, sporty walki, tenis ziemny, badminton, taniec klasyczny i nowoczesny).

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

Oprócz szkolenia sportowego szkoła umożliwia uczniom zdobycie solidnego wykształcenia ogólnego, w trosce o osoby, które nie zwiążą swojej przyszłości ze sportem wyczynowym. Uczniowie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego realizują takie same przedmioty i w takim samym wymiarze godzin, jak w szkołach publicznych tego  typu.

Ponadto, uczniowie mają możliwość korzystania bezpłatnie z fakultetów z przedmiotów maturalnych oraz z zajęć wyrównawczych w zależności od potrzeb.

Dodatkowo w liceum jest realizowany przedmiot psychologia sportu.

Uczniami opiekuje się Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii WSEI oraz psycholog szkolny i sportowy.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego zapewnia swoim uczniom:

– dostęp do nowoczesnych obiektów i urządzeń sportowych
-udział w obozach sportowych i „zielonych szkołach”
– ocenę i diagnozę poziomu aktualnego wytrenowania poprzez wykorzystanie wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń w laboratoriach psychologii sportu
–  dopłatę do biletów miesięcznych na terenie miasta Lublin
–  możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej
–  wyżywienie w szkole zgodne z wymogami żywienia sportowców
–  opiekę rehabilitacyjno-lekarską
–   pomoc psychologiczno-pedagogiczną
–  możliwoœść udziału w wykładach WSEI, Kołach Naukowych WSEI oraz wolontariacie studenckim

Celami szkoły jest zapewnienie uczniom:

–  najwyższego poziomu nauczania, umożliwiającego podjęcie studiów na najlepszych polskich i  zagranicznych uczelniach
–  pracy z wykwalifikowaną kadrą trenerską oraz mentalne przygotowanie do sportu zawodowego
–  dostępu do najnowocześniejszych laboratoriów, pomocy dydaktycznych oraz najlepszych szkoleń trenerskich
–  wysokiej klasy sprzętu treningowego, w tym dla uczniów z najuboższych rodzin strojów oraz obuwia sportowego

Uczniowie otrzymują bezpłatnie:

– podręczniki szkolne (możliwość wypożyczenia z biblioteki szkolnej na rok szkolny)
– wyprawkę szkolną: zeszyty, artykuły papiernicze pomoce naukowe
– stroje sportowe
– sprzęt sportowy
– przejazdy ze szkoły na treningi

Misja Szkoły

Całodzienna opieka nad uczniem poprzez:

– ułożenie planu zajęć zapełniającego dzień od pierwszej lekcji do ostatniego treningu
– nadzór pedagogiczny ze strony wychowawcy klasy i wszystkich nauczycieli
– opieka medyczna zapewniona przez lekarzy sportowych
– monitoring sal lekcyjnych i obiektów sportowych.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego, poprzez:

– dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej
– ułożenie odpowiedniego szkolnego programu nauczania – w perspektywie dla 3-letniego cyklu nauczania
– dobór odpowiednich przedmiotów nauczania w poziomie rozszerzonym
– stały dostęp do biblioteki i Internetu
– dostęp do laboratoriów diagnozujących formę zawodników

Stałe badania postępów w nauce i sporcie:

– ewaluacja wyników w nauce
– badanie postępów sportowych wsparte oprogramowaniem komputerowym.

Akademia piłki nożnej (od 1 września 2016r)

Projekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej w ramach Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego to nowatorski pomysł klubu Ekstraklasy Górnik Łęczna S.A. oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Połączenie sił dwóch prężnie rozwijających się i znanych marek dało możliwość stworzenia czegoś zupełnie wyjątkowego.
Te marki to również ogromne doświadczenie na polu edukacji i sportu. Wspólna pasja pozwoliła wdrożyć projekt z którego może skorzystać wielu młodych zawodników pragnących podnosić swoje umiejętności w jak najlepszych warunkach.

– Doskonała infrastruktura sportowa (ośrodek piłkar­ski w Dąbrowicy oraz obiekty GKS Górnik Łęczna)
– Bursa szkolna zlokalizowana tuż przy obiektach treningowych (obiekty Caritas w Dąbrowicy)
– Wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna
– 24godzina opieka trenerów
– Nowatorski program edukacyjny i sportowy prze­znaczony dla klas piłkarskich
– Indywidualne ścieżki nauczania
– Dla wyróżniających się sportowo zawodników perspektywa kontraktu zawodowego oraz gry w pierwszym zespole Górnika
– Program pracy w Akademii dla absolwentów