Rekrutacja


Warunki przyjęcia

Podstawa przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.

  • akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu ALMS obowiązujących w szkole,
  • wynik sprawdzianu gimnazjalnego,
  • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
  • kryteria sportowe,
  • kryteria zdrowotne

Informacje i składanie dokumentów:

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Sekretariat ALMS

Od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.30
tel. 81 749 32 35
ul. Projektowa 4; p. C115
email: alms@wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta WSEI

tel.: 81 749 17 77
Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00
W piątki w godz. 8.00 – 16.00
W soboty w godz. 8.00 – 15.30
W niedziele w godz. 8.00 – 15.00

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji po szkole gimnazjalnej oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.
Szkoła bez rejonizacji! Oczekujemy na uzdolnioną sportowo młodzież z całej Polski!

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego

Ogłasza nabór do klas o następujących specjalnościach sportowych:

Koszykówka
Siatkówka
Piłka nożna
Kolarstwo
Tenis ziemny
Tenis stołowy
Badminton
Taniec klasyczny i nowoczesny
Sporty walki/obrona terytorialna
Jeździectwo
Media w sporcie
E-sprort

Terminarz naboru do klas pierwszych:

  • Od 1.03.2019 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie (wzory dokumentów w załączeniu) lub wypełniając formularz online na stronie ALMS
  • 24-25.04.2019 r. godzina 11.00 – 13.30 – Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów nie trenujących w klubach sportowych
  • Od 21.06 – 29.-06 2019 r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.
  • Do 05.07.2019 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.
  • Od 05.07.2019 r – rekrutacja uzupełniająca

Sprawdzian z testów motorycznych

Pomiar siły eksplozywnej/mocy (skok w dal z miejsca):
Sprzęt i pomoce. Miejsce wykonywania testu: sala

Sposób wykonania: Pozycja wyjściowa: stojąc w niewielkim rozkroku (stopy rozstawione nie więcej niż na szerokość́ bioder) ze stopami ustawionymi przed linią odbicia.

Wykonanie:
Badany ugina kolana przenosząc równocześnie ramiona dołem w tył, a następnie wykonuje zamach rękoma w przód i odbijając się̨ mocno nogami od podłoża wykonuje skok. Lądowanie następuje na obydwie stopy z utrzymaniem stóp (postawy pionowej) w miejscu lądowania. Należy zwrócić́ uwagę̨, czy badany ma opanowaną umiejętność́ skoku w dal z miejsca. Badany wykonuje dwa skoki.

Wynik:
W odniesieniu do rozciągniętej  taśmy mierniczej badający nauczyciel określa odległość́ skoku (z dokładnością̨ do 1 cm). Miejscem odczytu jest najbliższa linii odbicia pięty badanego. Jeśli badany po wykonanym skoku przewróci się̨, potknie lub przesunie po lądowaniu stopę̨ (stopy), wówczas skok się̨ powtarza.

Pomiar siły mięśni tułowia:
Rzut piłką lekarską 3kg.

Pozycja wyjściowa i wykonanie:
Badany staje w rozkroku na szerokość bioder za linią tyłem do kierunku rzutu (początek miary – zero). Pozycja wyjściowa przysiad lub półprzysiad(tułów prosty), zamachem piłki przed sobą student wykonuje wyrzut piłki lekarskiej do tyłu nad głową. Badany oddaje dwa rzuty.

Wynik:
Podajemy w metrach(z dokładnością do 10cm).

Próba mocy:
Skok dosiężny, przeprowadzono w sali gimnastycznej.

Sprzęt i pomoce:
Tablica z podziałką centymetrową, służąca do pomiaru skoku dosiężnego.

Sposób wykonania:
Uczeń pociera palce kredą, staje pod zawieszoną tablicą bokiem ręki sprawniejszej do ściany i zaznacza miejsce dosięgu. Następnie odsuwa się od ściany na odległość 15 cm., wykonuje przysiad z zamachem ramion w tył i podskok wzwyż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w górę z dotknięciem palcami tablicy jak najwyżej.

Ocena:
Wykonuje się dwa skoki. Mierzy się w centymetrach odległość najbardziej górnych punktów zaznaczonych (ślad palców różnicy dosięgu w staniu i w skoku). Najlepszy wynik wpisuje się do karty badań.