Rekrutacja ALO


Warunki przyjęcia

Podstawa przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.

 • wynik sprawdzianu gimnazjalnego,
 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
 • profil informatyka : matematyka, informatyka
 • profil kultura i teatr: j. polski, wiedza o kulturze
 • profil medialny: język angielski, geografia, informatyka
 • profil e-sportowy: informatyka
 • NAJWAŻNIEJSZE – pasja i zaangażowanie

Informacje i składanie dokumentów:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Informatyczne
w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Sekretariat ALO

Od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.30
tel. 81 749 32 35
ul. Projektowa 4; p. C115
email: alo@wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta WSEI

tel.: 81 749 17 77
Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00
W piątki w godz. 8.00 – 16.00
W soboty w godz. 8.00 – 15.30
W niedziele w godz. 8.00 – 15.00

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji po szkole gimnazjalnej

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Szkoła bez rejonizacji!

Oczekujemy na uzdolnioną  młodzież z całej Polski!

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Ogłasza nabór do klas o następujących specjalnościach:

Informatyka
Kultura i teatr
Media
E-sport

Terminarz naboru do klas pierwszych:

 • Od 1 marca 2018 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie (wzory dokumentów w załączeniu) lub wypełniając formularz online na stronie ALMS
 • Od 26 czerwca 2018r. do 06 lipca 2018r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.
 • Do 13 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.
 • Od 13 lipca 2018 r – rekrutacja uzupełniająca