Samorząd uczniowski 2016/2017


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Kamil Warecki

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 Mateusz Kandybowicz

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Krystian Wawryszuk

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Jakub Laskowski