Bronowickie obchody 80. lecia AK

Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystej gali z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej oraz poparcia narodu ukraińskiego w walce z najeźdźcą. Przygotowali program słowno-muzyczny z repertuarem pieśni ukraińskich oraz przedstawili historię lubelskich Bronowic. 

Uczniów przygotowali p. Ewa Marzycka-Bogudzińska oraz p. Dariusz Kwiatkowski.