Kontakt

Informacje kontaktowe

Dyrekcja Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Dyrektor Liceum

mgr Małgorzata Pielecka-Sikorska – Zastępca Dyrektora Liceum

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
Budynek C, Piętro 1, Pokój C115

tel.: 81 749-32-35
e-mail: alms@wsei.lublin.pl

Mapa