Laboratoria psychologiczne

W Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie wykorzystywane jest wiele nowoczesnych i innowacyjnych sprzętów. W Laboratoriach Psychologii Eksperymentalnej korzystamy m.in. z Wiedeńskiego Systemu Testów, oprogramowania treningowego CogniPlus oraz Biofeedback EEG i HRV. Posiadamy także aparaturę do eye-trackingu.

Nasi uczniowie są diagnozowani z wykorzystaniem m.in. z Wiedeńskiego Systemu Testów, czyli zaawansowanego systemu komputerowego testów psychologicznych, dzięki któremu możliwa jest diagnoza zdolności specjalnych oraz ogólnych, takich jak m.in. czas reakcji, koncentracja i inne procesy uwagi, sprawność motoryczna i manualna, wyobraźnia przestrzenna, antycypacja czasowo-ruchowa czy też koordynacja wzrokowo ruchowa. Wiedeński System Testów składa się z komputera PC, będącego jednostką sterującą, specjalnego panelu sterowania, którego badani używają do wykonywania zadań, programu operacyjnego i zarządzającego, urządzeń peryferyjnych oraz zestawu testów. Specjalistyczne oprogramowanie daje możliwość dokładnego i obiektywnego pomiaru predyspozycji psychomotorycznych, które są niemożliwe do zmierzenia testami papier-ołówek oraz wspiera typową diagnostykę psychologiczną.

Wiedeński System Testów pozwala nie tylko na diagnozę, ale także na trening wybranych cech psychomotorycznych. Rozwijanie tych zdolności jest wspierane również przy wykorzystaniu oprogramowania CogniPlus, będącego uzupełnieniem Wiedeńskiego Systemu Testów. Pozwala to na usprawnianie procesów uwagi, pamięci, percepcji wzrokowej oraz słuchowej, orientacji przestrzennej oraz funkcji wykonawczych przy użyciu adaptacyjnych treningów, które automatycznie dostosowują się na bieżąco poziomem trudności do aktualnych możliwości osoby badanej.

Sportowcy z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie korzystają również z systemu FitLight Trainer, czyli specjalistycznych lampek z fotokomórkami i sensorem dotyku, które są połączone bezprzewodowo z tabletem. Czujniki te są używane jako cele, które użytkownik ma dezaktywować zgodnie z wytycznymi treningu, ułożonego pod konkretne osoby lub dyscypliny sportu. Jest to produkt, z którego korzystają m.in. zawodnicy najlepszych klubów piłkarskich czy koszykarskich na całym świecie.

Nasza szkoła dysponuje również takimi narzędziami jak Biofeedback EEG i HRV. Pierwszy z nich zwiększa skuteczność funkcjonowania naszego mózgu i polega na uczeniu go samokontroli za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Jest to metoda bezinwazyjna. EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu EEG Biofeedback. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

Biofeedback HRV natomiast poprzez naukę bezwysiłkowego oddechu relaksacyjnego przynosi pozytywne rezultaty poprzez m.in. zwiększenie odporności emocjonalnej, poprawę funkcjonowania poznawczego, poprawę nastroju, zmniejszenie poziomu hormonów stresu, redukcję stanów lękowych czy też obniżenie wysokiego ciśnienia.