Rekrutacja online

Formularz rekrutacyjny

   
   

   


   


  Język hiszpańskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjski

   

  W naszym liceum rozszerzenia nie są przypisane do klas, dlatego uczniowie mogą sami wybrać przedmioty, które chcą rozszerzyć spośród trzech bloków. Kandydat wybiera CO NAJMNIEJ DWA spośród trzech bloków. Z każdego wybranego BLOKU wybiera tylko JEDEN przedmiot rozszerzony.

  Przedmioty z bloków można wybierać w następujących kombinacjach:

  • Blok 1 i Blok 2
  • Blok 1 i Blok 3
  • Blok 2 i Blok 3
  • Blok 1, Blok 2 i Blok 3

  Rozszerzenie z danego przedmiotu zostanie utworzone tylko wtedy, gdy wybierze je minimum 5 osób.