Dofinansowania do przejazdów komunikacją miejską

W związku z podwyżką cen biletów miesięcznych od 1.10.2020 r. informujemy, że uczniowie którzy chcą korzystać ze zniżki biletu miesięcznego mieszkający wyłącznie na terenie miasta Lublina (których rodzice rozliczający się w I i III Urzędzie Skarbowym w Lublinie) muszą zakodować na Kartę Biletu Elektronicznego „Lubelską Kartę Miejską” można to zrobić  w  ZTM w Lublinie. Każda osoba, której ma być nadana Lubelska Karta Miejska musi posiadać ważną Kartę Biletu Elektronicznego z czytelnymi danymi identyfikującymi (imię, nazwisko, fotografia). Wyżej wymienione osoby, które zakodują bilet elektroniczny Lubelską Kartą Miejską mogą skorzystać z dotychczasowych cen:

  • Pierwsza strefa  16,00 zł
  • Pierwsza i druga strefa: 39,00 zł

Aby uzyskać Lubelską Kartę Miejską należy:

Złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM)

  • wniosek do pobrania na stronie lubika.lublin.eu
  • wniosek o LKM należy złożyć osobiście w Punkcie Sprzedaży Biletów, w Biurze Obsługi Klienta w ZTM w Lublinie lub w Biurach Obsługi Mieszkańców UM Lublin,
  • wydanie decyzji oraz nadanie znacznika LKM odbywa się niezwłocznie po złożeniu wniosku,

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie ZTM w poniższym linku.

https://lublin.eu/lublin/karta-miejska/jak-uzyskac-lubelska-karte-miejska/

Osoby, które mieszkają poza terenem Lublina niestety od 1.10.2020 r. chcąc nadal skorzystać ze zniżki szkolnej będą płaciły więcej za bilety miesięczne:

  • Pierwsza strefa: 30,00 zł
  • Pierwsza i druga strefa: 56,00 zł

Szkoła w obu przypadkach dopłaca do biletu elektronicznego 30,00 zł miesięcznie.