Nauka w szkole średniej dla młodzieży z Ukrainy

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie i Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSEI w Lublinie zaprasza młodzież i rodziców z Ukrainy zainteresowanych kontynuowaniem nauki.

Zapraszamy młodzież do dołączenia do klas na wszystkich poziomach i profilach.

Zapewniamy naukę języka polskiego, zajęcia wyrównawcze, opiekę psychologiczno-pedagogiczną i indywidualne wsparcie asystenta międzykulturowego ze znajomością języka ukraińskiego oraz rówieśniczych doradców ucznia cudzoziemskiego.

Wszelkich informacji udzielą nauczyciele ze znajomością języka ukraińskiego  dostępni każdego dnia w godzinach 10.00–12.00 i  17.00-19.00 pod numerem tel. 81 749-32-35 i mailem: alms@wsei.lublin.pl

Академічний Загальноосвітній Ліцей Спортивної Майстерності у Любліні та Академічний Загальноосвітній Ліцей ВШЕІ у Любліні, запрошують молодь та батьків з України, зацікавлених у продовженні навчання.

Ми запрошуємо молодь приєднатися до занять на всіх рівнях та профілях.

Ми забезпечуємо вивчення польської мови, компенсаторні заняття, психолого-педагогічну допомогу та індивідуальну підтримку необхідного помічника зі знанням української мови та однолітніх радників іноземного студента.

Вся інформація надаватиметься викладачами зі знанням української мови, які доступні щодня з 10.00 до 12.00 та з 17.00 до 19.00 за телефоном  alms@wsei.lublin.pl тел.