Podziękowania od grona pedagogicznego

Podziękowania za trud nauki skierowało grono pedagogiczne

Również swoje podziękowania skierował Prezydent Miasta Lublin, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania