Program obchodów 10 lecia ALMS

Rok 2023 dla Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie jest rokiem wyjątkowym.
Nasza szkoła obchodzi 10 lat swojego istnienia i cały rok będzie przebiegać pod znakiem Jubileuszu ALMS.
W programie Roku Jubileuszowego zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym, sportowym i kulturalnym

Oficjalne rozpoczęcie obchodów 10-lecia ALMS

Przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną dla rodziców, pracowników Lubelskiej Akademii WSEI oraz mieszkańców dzielnicy Tatary.

Wydarzenie przygotowane przez Zespół Teatralny Liceów.

Wydarzenie inaugurujące Projekt „Szkoła Innowacji Sportowych” Podpisanie umów patronackich ze szkołami.

Prezentacja ALMS, spotkanie z trenerami, zwiedzanie szkoły, laboratoriów, Centrum Diagnostyki Sportowej.

Zawody organizowane przez ALMS i Klub Sportowy „Sokół”

Ogłoszenie konkursów jubileuszowych dla uczniów i studentów Akademii WSEI.

Zawody dla zapaśników województwa lubelskiego organizowane przez Fundację Andrzeja Suprona w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Konkurs dla uczniów ALMS i ALO

Gala podsumowująca obchody 10-lecia: msza święta, poświęcenie sztandaru, część oficjalna (nagrody, odznaczenia), cześć artystyczna (występy szkół współpracujących, zespoły profesjonalne)