Projekt „Przedsiębiorcza młodzież”

Uczniowie z  ALO (3ip) i ALMS pod kierunkiem dr Sylwii Skrzypek-Ahmed wzięli udział w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież”, który jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt trwał 6 miesięcy.

Celem Projektu było rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość ) kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Posiadanie cech przedsiębiorczych jest wartością dla młodego człowieka, oddziałującą na rozwój całego jego otoczenia.

Uczniowie jako uczestnicy projektu:

  • wzięli udział w specjalistycznych warsztatach, dzięki którym poznali swoje mocne i słabe strony,
  • dowiedzieli się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie, radzić sobie ze stresem oraz opracować plan rozwoju osobistego,
  • poznali przedstawicieli sektora kreatywnego w Lublinie,
  • uczestniczyli w wizytach studyjnych  u znanych lubelskich przedsiębiorców,
  • pod opieką specjalistów z UMCS zrealizowali projekty doradcze z zakresu promocji w social mediach dla lubelskich przedsiębiorstw,
  • wzięli udział w Akademii Przedsiębiorczości UMCS – cyklu webinariów, poświęconych relacjom w biznesie,
  • w oryginalny sposób (gra w podchody) zwiedzili kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poznali elementy kultury studenckiej oraz spotkali się z Rektorem Uczelni.