Formularz rekrutacyjny

DANE KANDYDATA
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
DANE RODZICÓW
DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI
DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA
AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Informujemy, że Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie nie posiada własnej bursy szkolnej. Zasady rekrutacji do wybranej bursy szkolnej znajdują się na jej stronie internetowej.
ROZSZERZENIA
W naszym liceum rozszerzenia nie są przypisane do klas, dlatego uczniowie mogą sami wybrać przedmioty, które chcą rozszerzyć spośród trzech bloków. Kandydat wybiera CO NAJMNIEJ DWA spośród trzech bloków. Z każdego wybranego BLOKU wybiera tylko JEDEN przedmiot rozszerzony.
Przedmioty z bloków można wybierać w następujących kombinacjach:
  • Blok 1 i Blok 2
  • Blok 1 i Blok 3
  • Blok 2 i Blok 3
  • Blok 1, Blok 2 i Blok 3
Rozszerzenie z danego przedmiotu zostanie utworzone tylko wtedy, gdy wybierze je minimum 5 osób.
OŚWIADCZENIA