Rozmowa z Konradem Guzem, absolwentem pierwszego rocznika ALMS