Studniówka 2020

Dnia 11 stycznia 2020r. odbyła się studniówka uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w hotelu Victoria.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor ALMS i ALO mgr Małgorzata Pielecka-Sikorska, wychowawcy klas trzecich, nauczyciele ALMS i ALO oraz rodzice maturzystów.

W czasie części oficjalnej głos zabrała Pani Iwona Mazur, Przewodnicząca Rady Rodziców. W swoim przemówieniu podziękowała za lata trudu które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi oraz czas i wysiłek poświęcony uczniom.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor ALMS i ALO. W swoim przemówieniu podkreśliła że bardzo się zżyła ze wszystkimi klasami, i że każdy uczeń jest wyjątkowy oraz musi mieć swoje marzenia które należy spełniać.

Po przemówieniach nastąpiła cześć artystyczna z lekkim przymrużeniem oka przygotowana przez maturzystów pod czujnym okiem wychowawcy klasy 3p Pani mgr Wiesławy Wrzesińskiej.

Kulminacyjną częścią był Polonez wykonany przez maturzystów obu liceów. Drugą częścią studniówki była zabawa do samego rana. Uczniowie udowodnili, że wiedzą co to dobra zabawa. Studniówka 2020 jest wyjątkowa, ponieważ w balu maturalnym uczestniczyły aż 4 klasy maturalne.

Należy tutaj podziękować wychowawcom klas trzecich za ich trud wychowawczy włożony w wychowanie młodego pokolenia.