Terminy testów sprawnościowych dla kandydatów do liceum – ZMIANA TERMINU

Testy motoryczne dla kandydatów do Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

Termin testu:
I tura – 12 czerwca 2023 r., godz. 10.00
II tura – 15 czerwca 2023 r., godz. 14.00 – dla kandydatów, którzy nie pojawili się na teście w I turze.

Przypominamy, że kandydaci, którzy trenują w klubach partnerskich Szkoły są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w testach sprawnościowych. Kandydaci, którzy nie trenują w klubie partnerskim, ale uprawiają daną dyscyplinę sportową od kilku lat w innym klubie również będą zwolnieni z testów sprawnościowych. Proszę przesłać na adres mailowy szkoły zaświadczenie z klubu potwierdzające przynależność klubową.  Adres e-mail: alms@wsei.lublin.pl

Lista klubów partnerskich: 

https://alms.wsei.lublin.pl/

Na samym dole zatytułowane: PATRONI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCE ORGANIZACJE SPORTOWE.


ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO:

Próba 1
Pomiar siły eksplozywnej/mocy (skok w dal z miejsca). Sprzęt i pomoce. Miejsce wykonywania testu: sala sportowa WSEI Sposób wykonania: Pozycja wyjściowa: stojąc w niewielkim rozkroku (stopy rozstawione nie więcej niż na szerokość́ bioder) ze stopami ustawionymi przed linią odbicia. Wykonanie: Badany ugina kolana przenosząc równocześnie ramiona dołem w tył, a następnie wykonuje zamach rękoma w przód i odbijając się̨ mocno nogami od podłoża wykonuje skok. Lądowanie następuje na obydwie stopy z utrzymaniem stóp (postawy pionowej) w miejscu lądowania. Należy zwrócić́ uwagę̨ , czy badany ma opanowaną umiejętność́ skoku w dal z miejsca. Badany wykonuje dwa skoki – dwie próby. Wynik: W odniesieniu do rozciągniętej taśmy mierniczej badający nauczyciel określa odległość́ skoku (z dokładnością̨ do 1 cm). Miejscem odczytu jest najbliższa linii odbicia pięty badanego. Jeśli badany po wykonanym skoku przewróci się̨ , potknie lub przesunie po lądowaniu stopę̨ (stopy), wówczas skok się̨ powtarza.

Próba 2
Pomiar siły mięśni tułowia – rzut piłką lekarską 3kg do tyłu. Pozycja wyjściowa i wykonanie: Badany staje w rozkroku na szerokość bioder za linią tyłem do kierunku rzutu (początek miary – zero). Pozycja wyjściowa przysiad lub półprzysiad (tułów prosty), zamachem piłki przed sobą zawodnik wykonuje wyrzut piłki lekarskiej do tyłu nad głową. Badany oddaje dwa rzuty. Wynik: Podajemy w metrach (z dokładnością do 10cm).

Próba 3
Próba mocy: Skok dosiężny, przeprowadzono w sali sportowej. Sprzęt i pomoce: Tablica z podziałką centymetrową, służąca do pomiaru skoku dosiężnego. Sposób wykonania: Uczeń pociera palce kredą, staje pod zawieszoną tablicą bokiem ręki sprawniejszej do ściany i zaznacza miejsce dosięgu. Następnie odsuwa się od ściany na odległość 15 cm., wykonuje przysiad z zamachem ramion w tył i podskok wzwyż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w górę z dotknięciem palcami tablicy jak najwyżej. Ocena: Wykonuje się dwa skoki. Mierzy się w centymetrach odległość najbardziej górnych punktów zaznaczonych (ślad palców różnicy dosięgu w staniu i w skoku). Najlepszy wynik wpisuje się do karty badań.

Próba 4
Pomiar czasu reakcji za pomocą Symulatora SIMFLEX To profesjonalne urządzenie treningowe do mierzenia oraz ćwiczenia refleksu. Symulator ma wysoką efektywność działania w wielu dyscyplinach sportowych. SIMFLEX pozwala w szybkim tempie poprawić czas reakcji zawodnika. Mierzymy tym urządzeniem: ü Najszybszy czas reakcji ü Średni czas reakcji ü Najwolniejszy czas reakcji Badania te wykonujemy, aby zobrazować poziom zawodnika w tym zakresie.

Próba 5
Badanie segmentowym analizatorem składu ciała TANITA MC-780 P MA Analiza segmentowa umożliwia przeprowadzenie pomiarów w obszarze: zawartości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej z podziałem na: prawą i lewą rękę, prawą i lewą nogę oraz korpus. Pomiary dotyczą poziom u tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, mięśni szkieletowych, BMI, WHR, kąta fazowego oraz sarkopenii.