Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów

Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów odbędzie się 09 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Hali sportowej Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. 

Osoby trenujące w klubach partnerskich są zwolnione z testu na podstawie wystawionej przez trenera rekomendacji, którą należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami do 14 lipca 2022 r.

Zakres Testu Sprawności