You are currently viewing Tydzień ulgi

Tydzień ulgi

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej Tydzień ulgi, której inicjatorem jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dlatego w dniach 17.05.2021 – 21.05.2021 nauczyciele zobowiązują się do powstrzymywania się od klasówek, pytania na lekcji oraz zadawania uczniom prac domowych. Istnieje jednak możliwość poprawiania ocen z inicjatywy indywidualnych uczniów.

Nie można zapomnieć, że szkoła pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale również społeczną, wychowawczą, a także jest miejscem integracji rówieśniczej. Dlatego w pełni zgadzamy się z ideą kampanii, iż w walce z konsekwencjami stresu nie ma skuteczniejszego narzędzia niż obniżenie nasilenia i liczby czynników stresujących. Tydzień ulgi wykorzystamy w pełni na realizację wszystkich zadań bez konieczności oceniania uczniów.