Zjazd absolwentów

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina …

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie!

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa na Zjazd z okazji 10 – lecia Szkoły, który odbędzie się 14 września 2023 roku. Jest to pierwsze spotkanie jubileuszowe dla naszych absolwentów, które będzie okazją do niezapomnianych przeżyć i powrotu do szkolnych wspomnień. Liczymy na Państwa obecność i jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o Zjeździe absolwentom, z którymi utrzymujecie kontakt.

Koszty uczestnictwa ustalono w wysokości 50 zł (wydatki organizacyjne, poczęstunek)

Zgłoszenia na uroczystości Jubileuszowe przyjmowane są do dn. 08.09.2023 roku.:

  1. Telefonicznie – 81 749 32 35
  2. E-mail – alms@wsei.lublin.pl
  3. Deklaracja uczestnictwa umieszczona na stronie szkoły -> formularz rejestracji
  4. Listownie na adres szkoły: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców przy ALMS w Lublinie, Nr konta: 19 1870 1045 2078 1074 9441 0001 (w tytule przelewu  prosimy podać imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły oraz dopisek „Jubileusz”)

Szczegółowy program uroczystego jubileuszu ALMS zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Formularz uczestnictwa w jublieuszu