Dni wolne 08.06 – 12.06

Uprzejmie informujemy, iż dni 8, 9, 10 czerwca 2020 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (dotyczy zdalnego nauczania oraz fakultetów na terenie szkoły) w związku z przeprowadzeniem egzaminów maturalnych. Dzień 12 czerwca 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.