Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.