Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów

Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów odbędzie się 17.06.2021 r. o godz. 9:30 w Hali sportowej Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. W celu sprawnego przeprowadzenia testu wprowadzamy obowiązkowe zapisy przez formularz: https://forms.gle/Jtpos8u67JYxgCJD7

Zapisy na Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów pozostają otwarte do 16.06.2021 r.

Osoby trenujące w klubach są zwolnione z testu na podstawie wystawionej przez trenera rekomendacji, którą należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami do 14 lipca 2021 r.

Zakres Testu Sprawności