Nauczanie hybrydowe

Od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym według następującego podziału

Grupa IGrupa II
kl. 1P         s. C108kl. 2PG       s. C108
kl.1W         s. C114kl. 2WG      s. C113
kl. 2PP       s. C110kl. 2MG       s. C110
kl. 2WP      s. 401 

 

17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
DATANAUKA W SZKOLENAUKA ZDALNA
17.05.2021 r.
18.05.2021 r.
19.05.2021 r.
Grupa IGrupa II
20.05.2021 r.
21.05.2021 r.
Grupa IIGrupa I
24.05.2021 r. – 28.05.2021 r.
DATANAUKA W SZKOLENAUKA ZDALNA
24.05.2021 r.
25.05.2021 r.
26.05.2021 r.
Grupa IIGrupa I
27.05.2021 r.
28.05.2021 r.
Grupa IGrupa II