Platforma e-learnigowa ALMS i ALO

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące informuje o sposobie korzystania z platformy e-learnigowej (tzw. nauczanie zdalne, nauczanie na odległość)

Adres platformy: dl-alms.wsei.lublin.pl

Aby zalogować się do platformy należy podać następujące dane

Login: Typ Szkoły + nr legitymacji (np. alms123  alo32)

Hasło: PESEL