Realizacja nauczania zdalnego

Szczegółowy plan sposobu realizacji nauczania zdalnego w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie i Akademickim Liceum Ogólnokształcącym WSEI w Lublinie.

Informuję, że nauczanie zdalne  w ALMS i ALO jest realizowane zgodnie z dotychczasowym  obowiązującym tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia prowadzone są w formie video na platformie Click Meeting ( na załączonym planie lekcji pola zaciemnione), pozostałe zajęcia w formie e-learningu na szkolnej platformie MOODLE lub przez dziennik elektroniczny Vulcan.

Link do platformy i sposób logowania znajduje się na stronie internetowej liceów.