Zarządzenie nr 3/2020

KOMUNIKAT DYREKTORA AKADEMICKIEGO LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE

W związku z przedstawieniem przez Rząd Polski z w dniu 15 października 2020 nowych zasad profilaktyki przeciw COVID -19, Miasto Lublin zostało zakwalifikowane do strefy czerwonej. Zgodnie z tym w szkole będzie obowiązywało od 19 października 2020r nauczanie w trybie zdalnym.

Zajęcia  będą odbywały się wg dotychczasowego planu lekcji, zgodnie z zasadami funkcjonowania szkoły opisanymi w Zarządzeniu Dyrektora ALMS Nr 3/2020, zamieszczonego w dzienniku Vulcan.