Zarządzenie nr 2/2020/21

Dyrektora Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

z dnia 08 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia dodatkowych procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Zarządzenie nr 2/2020/21