Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostały wysłane na skrzynki mailowe kandydatów oraz ich rodziców.