Zwolnieni z teorii znowu w ALMS

W dniu 28.09.2022 w ramach zajęć  z Podstaw przedsiębiorczości odbyło się spotkanie, zorganizowane przez dr Sylwię Skrzypek-Ahmed, uczniów ALMS i ALO z Ambasadorką platformy Zwolnienie z teorii – Wiktorią Dudzińską, uczennicą V Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie.   Uczniowie już po raz kolejny mogą wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Uczestnicy zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy zwolnienizteorii.pl. Zdobywając wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami poznają skuteczne metody radzenia sobie z wyzwaniami, które pojawiają się w każdym przedsiębiorstwie i to niezależnie od branży. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe  z zarządzania projektami, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P. 

Osoby chętne powinny zebrać zespół i zarejestrować się do 22 listopada 2022 http://zwzt.link/zarejestrujsie

Powodzenia!